Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

Download Aftersales Catalogus
Aftersale V39|04-04-2017

5001-5500 Boeken - Antieke en zeldzame boeken


Oude-, Antieke en zeldzame boeken, Manuscripten, Handtekeningen, Documenten, Oorkondes, Plakaten, Pamfletten, Incunabula.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upVerkoopprijs
down
5001 [Tijdschriften] Ons Jongensbloed [Totaal 2]
€ 10 - € 20
Verkocht € 40
5002 [Literatuur] Meesterwerken van Multatuli / Verzamelde Werken van Multatuli [Totaal 14]
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5003 [Geschiedenis] Het leven van onze Voorouders [Totaal 4]
Amsterdam
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5004 [Tijdschriften] De Oude Tijd [Totaal 3]
Haarlem
David van der Kellen Jr.
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5005 [Tijdschriften] Le Japon Artistique Documents d’Art et d’Industrie [Totaal 3]
Paris
S. Bing
€ 300 - € 600
Verkocht € 420
5006 [Geschiedenis] Republyk der Hebreen of Gemeenebest der Joden [Totaal 5]
Amsterdam
Petrus Cunaeus / H.W. Goeree
€ 400 - € 800
Aftersale prijs € 400
5007 [Religie] Expository readings on the book of Kings
London
John Cumming
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5008 [Geschiedenis] Historie van Alexander den Grooten
Amsterdam
J Freinshemius / M. le Tellier / J.H. Glazemaker
€ 300 - € 600
Verkocht € 300
5009 Commentarii de Bello Gallico et Civili, Eiusque fragmenta, et alia quaecunque extant
Patavi (= Padua)
C. Julii Caesaris / Christophori Cellarii
€ 200 - € 400
Aftersale prijs € 200
5010 [Religie] Veertig samen- en alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond
Amsterdam
Claas Bruin
€ 40 - € 80
Verkocht € 65
5011 [Gerschiedenis] De Walvischvangst met veele byzonderheden daartoe betrekkelyk.
Amsterdam
Claas Bruin
€ 1,500 - € 3,000
Verkocht € 1,200
5012 [Literatuur] Gellert’s Fabelen
Utrecht
Christian Fürchtegott Gellert
€ 15 - € 30
Aftersale prijs € 15
5013 [Literatuur] Telemachus [Totaal 2]
Amsterdam
François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1657-1715)
€ 80 - € 160
Aftersale prijs € 80
5014 [Latijn] Pomarium Latinitatis
Parmae & Brixiae
P. Francisco Pomey (1619-1673)
€ 50 - € 100
Aftersale prijs € 50
5015 [Koken] Allgemein bewährtes Wiener kochbuch
Wien
Ignaz Gartler / Barbara Hikmann
€ 200 - € 400
Aftersale prijs € 200
5016 [Religie] Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen
Amsterdam
Bernardus Verwey
€ 100 - € 200
Aftersale prijs € 100
5017 [Rechten] Corpus Juris Civilis
Amsterdam
Bernardus Verwey
€ 200 - € 400
Aftersale prijs € 200
5018 [Religie] Morale Chrétienne, rapportée aux instructions que Jésus-Christ nous a données dans l’Oraison Dominicale
Paris
P. Floriot
€ 30 - € 60
Aftersale prijs € 30
5019 [Gravures, Topografie, Geschiedenis] Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der vereenigde Nedelanden, inzonderheid die van Holland [Totaal 21]
Amsterdam
Jan Wagenaar
€ 300 - € 600
Verkocht € 480
5020 [Gravures, Topografie, Geschiedenis] Hollands Arcadia, of de Vermaarde Rivier den Amstel / Gesigten op de Rievier de Amstel
Amsterdam
Abraham Rademaker (1677-1735)
€ 1,000 - € 2,000
Aftersale prijs € 1,000
5021 [Tijdschriften] Winternummer van De Portefeuille
Amsterdam
Nicolaas van der Waay
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5022 [Almanakken] Deventer Almanak
Deventer
Nicolaas van der Waay
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5023 [Musea] Het schijnconcours voor ’s Rijks-Museum
Amsterdam
Victor de Stuers / N. de Roever
€ 10 - € 20
Verkocht € 30
5024 [Theater] Oeuvres de Molière
Paris
Victor de Stuers / N. de Roever
€ 15 - € 30
Aftersale prijs € 15
5025 [Theater] Les Chef-d’oeuvres dramatique de M. de Voltaire
Geneve
Voltaire
€ 15 - € 30
Aftersale prijs € 15
5026 [Topografie] Principes de Geographie / Hoognodige gronden der Aardrykskunde
Amsteldam
P. Sazerac
€ 150 - € 300
Aftersale prijs € 150
5027 [Religie] Kaïn en Habel den welëerwaarden Godgeleerden den heere Jacobus Covyn toegezongen
Amsterdam
Nicolaas Simon van Winter
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5028 [Gravures, Religie] De voornaamste bybelsche historien des Oude Testaments / des Nieuwen Testaments
Amsterdam
Cornelis Danckerts (1603 - 1656)
€ 200 - € 400
Verkocht € 360
5029 [Literatuur] Eleonore geen roman eene waare geschiedenis in brieven [Totaal 2]
’s -Gravenhage
Cornelis Danckerts (1603 - 1656)
€ 20 - € 40
Verkocht € 45
5030 [Religie] Des Christens eenige troost in leven en sterven of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën
Amsterdam
Bern. Smytegeld
€ 10 - € 20
Verkocht € 20
5031 [Geschiedenis, Topografie] Het Leven van onze Voorouders [Totaal 2]
Amsterdam
N. de Roever / G.J. Dozy
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5032 [Kinderboeken] Vader Jakob en zijne Kindertjes
Amsterdam
Mattheus van Heyningen Bosch (1773-1821)
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5033 [Maritiem] Unsere Marine
Breslau
Christian Wilhelm Allers
€ 50 - € 100
Aftersale prijs € 50
5034 [Literatuur] Le Purgatoire de Dante
Paris
Antoine-Frédéric Ozanam (1813-1853) / Dante Alighieri (1265-1321)
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5035 [Tijdschriften] Het Toppunt der Beschaving [Total 6]
Amsterdam
Antoine-Frédéric Ozanam (1813-1853) / Dante Alighieri (1265-1321)
€ 30 - € 60
Verkocht € 30
5036 [Geschiedenis, Topografie] Geschiedenis des Vaderlands
Amsterdam
Jacob van Lennep (1802-1868)
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5038 [Biologie] De Vogelwereld
Groningen
A. Nuyens
€ 150 - € 300
Verkocht € 260
5039 [Geschiedenis, Topografie] De Negentiende eeuw in woord en beeld [Totaal 3]
Leiden
H. Rogge
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5040 [Gravures, Topografie, Geschiedenis] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden
Amsterdam
Brouerius van Nidek / Abraham Rademaker / Isaac le Long / J.H. Reisig
€ 150 - € 300
Verkocht € 160
5041 [Religie] Homelies sur les dimanches et festes de l’annee...
Paris
Antoine Godeau
€ 100 - € 200
Aftersale prijs € 100
5042 [Dichtkunst] Quinti Horatii Flacci Poemata cum commentariis Joh. Minellii
Neapoli
Quintus Horatius Flaccus
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5043 [Dieren] De Diensten van het Paard in verschillende bedrijven
Leyden
Quintus Horatius Flaccus
€ 20 - € 40
Verkocht € 70
5044 [Religie] Het Nieuwe Testament ofte alle boecken des nieuwen verbonts onses heeren
Amsterdam
Quintus Horatius Flaccus
€ 80 - € 160
Verkocht € 40
5045 [Tuinieren] Nederlandsche Tuinkunst [Totaal 3]
Amsterdam
Quintus Horatius Flaccus
€ 100 - € 150
Verkocht € 170
5046 [Religie] Het Nieuwe Testament ofte alle boecken des nieuwen verbonts onses heeren
Amsterdam
Quintus Horatius Flaccus
€ 80 - € 160
Verkocht € 80
5047 [Religie] Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon
Dordrecht
Quintus Horatius Flaccus
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5048 [Literatuur] Hans Huckebein, der Unglücksrabe, Das Pusterohr, Das Bad am Samstag Abend
Stuttgart / Leipzig
Wilhelm Busch (1832-1908)
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5049 [Dichtkunst] Studentenzangen
Leyden
Wilhelm Busch (1832-1908)
€ 40 - € 80
Aftersale prijs € 40
5050 [Rechten] Inleydinge Tot de Hollandsche Regts-geleertheyt, Beschreven by Hugo de Groot
Amsterdam
Simon van Groenewegen (1613-1652) / Hugo de Groot (1583-1645)
€ 200 - € 400
Verkocht € 160
5051 [Religie] Het Nieuwe Testament of alle Boeken des nieuwen Verbonds van onzen Heere Jezus Christus
Leeuwarden
Simon van Groenewegen (1613-1652) / Hugo de Groot (1583-1645)
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5052 [Biologie] Vögel der Heimat Unsre Vogelwelt in Lebensbildern
Wien
Karl Russ
€ 20 - € 40
Verkocht € 35
5053 [Dichtkunst] Lofzang aan den Rotterdamschen letterheld Cornelis van Oeveren ter geleide van zyn eselheids sierlyk pourtrait
Wien
Kees Wagenbreeker / Cornelis van Oeveren (1694-1787)
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5054 [Geschiedenis, Topografie] Reizen door Opper- en Neder-Egypten gedurende de veldtogten van den generaal Buonaparte [Totaal 2]
Den Haag
Vivant Denon (1747-1825)
€ 200 - € 400
Verkocht € 200
5055 [Religie] Histoire de Tertullien et d’Origenes
Lyon
De la Motte
€ 30 - € 60
Aftersale prijs € 30
5056 [Geschiedenis, Topografie] Monument voor Amsterdam in drie zangen - Tweede Stuk
Amsterdam
De la Motte
€ 50 - € 100
Verkocht € 60
5057 [Geschiedenis, Topografie] Dag-verhaal van het voorgevallene in den Tooren van den Tempel geduurende de gevangenis van Lodewyk XVI
Amsterdam
M. Clery
€ 40 - € 80
Verkocht € 60
5058 Dichtkunst] Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen [Totaal 2]
Utregt (= Utrecht)
F.J. Riedel / Mr. Hiëronymus van Alphen
€ 50 - € 100
Verkocht € 80
5059 [Dichtkunst] De Geroofde Hair-Lok
Haerlem
Alexander Pope (1688-1744) / Mr. Pieter Boddaert jr. (1766-1805)
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5060 [Religie, Polygamie] Thelyphthora of Verhandeling over de oorzaken, uitwerkingen, gevolgen, behoed- en hulpmiddelen van het verderf der Vrouwen
Amsterdam / Leiden / Utrecht / Rotterdam / ’s-Gravenhage
Martin Madan (1726-1790)
€ 150 - € 300
Verkocht € 240
5061 [Literatuur] Fabelen en Vertelsels Derde Deel
Amsteldam (= Amsterdam)
Phoebus Hitzerus Themmen (1757-1830)
€ 30 - € 60
Verkocht € 30
5062 [Wetenschap, Geschiedenis] Verslagen en Artikelen [Totaal 26]
Amsteldam (= Amsterdam)
Phoebus Hitzerus Themmen (1757-1830)
€ 40 - € 80
Aftersale prijs € 40
5063 [Literatuur] Meerdere werken van Elizabeth Wolff-Bekker
Hoorn
Elizabeth Wolff-Bekker (= Betje Wolff) (1738-1804)
€ 80 - € 160
Aftersale prijs € 80
5064 [Alchemie] Göttlicher Magnet-Stein - Manuscript
Gross Gomörn
FHF
€ 1,500 - € 3,000
Aftersale prijs € 1,500
5065 [Biologie] Beschouwing der Wonderen Gods in de minstgeachte schepzelen of Nederlandsche insecten
Amsterdam
Jan Christiaan Sepp
€ 3,000 - € 6,000
Verkocht € 2,500
5066 [Topografie, Kunst] Museumgidsen: Europa [Totaal 8]
Paris
Jan Christiaan Sepp
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5067 [Topografie, Kunst] Museumgidsen: Parijs [Totaal 17]
Paris
Jan Christiaan Sepp
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5068 [Topografie, Kunst] Museumgidsen Parijs: Louvre [Totaal 9]
Paris
Jan Christiaan Sepp
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5069 [Kinderboeken] Deutscher Jugendkalender 1847-1853
Leipzig
Auerbach / Kurtz / Reinick
€ 40 - € 80
Aftersale prijs € 40
5070 [Kunstgeschiedenis] Geschichte der Italienischen Malerei [Totaal 6]
Leipzig
J.A. Crowe / G.B. Cavalscaselle / Max Jordan
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5071 [Kunstgeschiedenis] Grundriss der Kunstgeschichte [Totaal 5]
Esslingen A.N.
Max Senrau
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5072 [Tijdschriften] Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift [Totaal 10]
Amsterdam
Max Senrau
€ 50 - € 100
Aftersale prijs € 50
5073 [Dichtkunst] Schoonheden der Engelsche dichters van Milton tot Pope : bevattende eene bloemlezing uit hunne voornaamste werken, benevens levensberigten der dichters en ophelderende aanmerkingen
Deventer
J.P. Arend
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5074 [Geschiedenis, Topografie, Kunst] Gezigten in Holland en Belgie naar teekeningen op de plaats zelve vervaardigd, door W.H. Bartlett
Amsterdam
N.G. van Kampen / W. Bartlett
€ 30 - € 60
Verkocht € 30
5075 [Literatuur] Hendrik Conscience [Totaal 7]
Amsterdam
Hendrik Conscience (1812-1883)
€ 30 - € 60
Verkocht € 30
5076 [Literatuur] Jacob van Lennep [Totaal 12]
Leiden
Jacob van Lennep (1802-1868)
€ 15 - € 30
Verkocht € 15
5077 [Topografie] Cluny la Ville et l’Abbaye
Cluny
Auguste Penjon (1843-1919)
€ 30 - € 60
Aftersale prijs € 30
5078 [Kunst] De Kunst door de Eeuwen Heen / L’Art a travers les Siècles
Antwerpen
Auguste Penjon (1843-1919)
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5079 [Biologie] The Royal Natural History [Totaal 6]
London / New York
Richard Lydekker
€ 50 - € 150
Verkocht € 130
5080 [Geschiedenis, Topografie] De Lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid
’s -Gravenhage
Claas Bruin
€ 80 - € 160
Verkocht € 80
5081 [Geschiedenis] Chronologische tafel van de merkwaardigste gebeurtenissen uit de Nederlandsche geschiedenis van het jaar 100, voor de geboorte onzes Heeren Jezus Christus, tot op onzen tijd
Amsterdam
Simon Johannes Matthijs van Moock (1771-1848)
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5082 [Geschiedenis, Topografie] Wegwijzer bij het onderwijs der Algemeene Geschiedenis / Dictionnaire universel d’histoire et de géographie
Amsterdam
Simon Johannes Matthijs van Moock (1771-1848)
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5083 [Geschiedenis, Topografie] Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland
Amsterdam
Hendrick Jacobsz. Soeteboom (1616-1678)
€ 150 - € 300
Aftersale prijs € 300
5084 [Dichtkunst] Schriften
Carlsruhe
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5085 [Geschiedenis, Topografie] Historie der Sevarambes, volkeren die een gedeelte van het darde vast-land bewoonen, gemeenlyk Zuid-land genaamd
Amsterdam
S. de B. (Captain Siden active 1665-1681)
€ 700 - € 1,400
Verkocht € 600
5086 [Geschiedenis, Topografie] Chronyk van Medenblik [Totaal 2]
Hoorn
S. de B. (Captain Siden active 1665-1681)
€ 80 - € 160
Aftersale prijs € 80
5087 [Architectuur] Geschiedenis van de Bouwstijlen
Arnhem
Eugen Gugel
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5088 [Dichtkunst] Huibert en Klaartje eene vertelling
Haarlem
B. ter Haar
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5089 [Literatuur] Heath’s Book of Beauty
London
B. ter Haar
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5090 [Theater, Literatuur] The Works of William Shakespeare [Totaal 5]
London
William Shakespeare / John Gilbert / The Brothers Dalziel
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5091 [Geschiedenis, Topografie] Merkwaardige Kasteelen in Nederland [Totaal 6]
Amsterdam
J. van Lennep / W.J. Hofdijk
€ 40 - € 80
Verkocht € 70
5092 [Biologie] Vogelbilder aus Fernen Zonen - Abbildung und beschreibung der Papageien
Kassel
Dr. Ant. Reichenow
€ 500 - € 1,000
Aftersale prijs € 1,000
5092 [Literatuur] Goethe’s Frauengestalten / Goethe’s Werke [Totaal 5]
Kassel
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5093 [Catalogi] Rijksmuseum [Total 7]
Amsterdam
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
€ 30 - € 60
Verkocht € 80
5094 [Literatuur] Sagesse et Bonheur / Devoir et Récompense / Le Gymnase Moral [Totaal 3]
Paris
J.B.J. Champagnac
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5095 [Literatuur] Die Schöpfung
Leipzigl
Edgar Quivet
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5096 [Klassieken] Cicero und seine Briefen
Hannover
Bernhard Rudolf Abeken
€ 15 - € 30
Aftersale prijs € 15
5097 [Literatuur] Reisenotizen uber Amerika / Barnaby Rudge / Master Humphrey’s Wanduhr [Totaal 5]
Stuttgart
Boz = Charles Dickens (1812-1870)
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5098 [Almanakken] Calendrier de la Cour de Son Altesse Royale, le Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar
Bruxelles
Boz = Charles Dickens (1812-1870)
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5099 [Literatuur] Galatee, Roman Pastoral imité de Cervantes
Bievre
Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) / Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
€ 80 - € 160
Aftersale prijs € 80
5100 [Tijdschriften] Masters in Art a series of illustrated monographs [Totaal 17]
Boston
Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) / Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5101 [Almanakken] Groninger Volksalmanak 1840 / Groningsche Volksalmanak 1898 [Totaal 2]
Groningen
Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) / Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
€ 15 - € 30
Aftersale prijs € 15
5102 [Literatuur] Werken van C.S. Adama van Scheltema [Totaal 8]
Rotterdam
C.S. Adama van Scheltema
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5103 [Geschiedenis, Topografie] Nederlandse Geschiedenis [Totaal 3]
Rotterdam
C.S. Adama van Scheltema
€ 80 - € 160
Aftersale prijs € 80
5104 [Geschiedenis, Topografie] Friesland [Totaal 8]
Rotterdam
C.S. Adama van Scheltema
€ 50 - € 100
Aftersale prijs € 50
5105 [Literatuur] De Kunst om lang te leven en wel te sterven.
Haarlem
Jacob Vosmaer
€ 50 - € 100
Aftersale prijs € 50
5106 [Dichtkunst] Nederlandse Gedichten [Totaal 13]
Haarlem
Jacob Vosmaer
€ 15 - € 30
Aftersale prijs € 15
5107 [Literatuur] De Negerhut Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika
Haarlem
Harriet Beecher Stowe
€ 30 - € 60
Verkocht € 40
5108 [Geschiedenis, Topografie] Israël en de Volken
Haarlem
Mr. Isaac da Costa
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5109 [Dichtkunst] Bloemenknopjes
Franeker / Groningen
C.
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5110 [Almanakken] Almanakken voor 1826, 1835, 1865 en 1875 [Totaal 4]
Amsterdam
W.J. Hofdijk
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5111 [Religie] Drie Preeken onder Lodewijk XV [Totaal 3]
Utrecht
Dr. W.G. Brill
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5112 [Religie, Literatuur] Amicie of Geduld leidt tot Geluk
’s-Hertogenbosch
Dr. W.G. Brill
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5113 [Wetenschap] De Natuurkunde voor het onderwijs in lagere scholen
Groningen
F.E.J. Crüger / D.J. Steyn Parvé
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5114 [Spiritisme] Tweede Berigt van Manifestatien te ’s-Gravenhage te weeg gebracht en aan de Geesten-wereld toegeschreven
’s -Gravenhage
Johannes Revius (1796-1871)
€ 20 - € 40
Verkocht € 35
5115 [Kinderboeken] De Paascheijeren
Deventer
Christoph von Schmid (1768-1854)
€ 20 - € 40
Verkocht € 70
5116 [Catalogi] Les chefs-d’oeuvre du Musée Royal d’Amsterdam
Munich
Abraham Bredius
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5117 [Kunst] De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden
Amsterdam
J. Immerzeel jr.
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5118 [Kunst] De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden [Totaal 3]
Amsterdam
J. Immerzeel jr.
€ 20 - € 40
Verkocht € 40
5119 [Religie] Generale Kerckelycke Historie
Antwerpen
Caesar Baronius
€ 150 - € 300
Aftersale prijs € 150
5120 [Tijdschriften] Humoristisch Album [Totaal 2]
Rotterdam
Caesar Baronius
€ 15 - € 30
Verkocht € 15
5121 [Geschiedenis, Topografie] Belgische ofte Nederlantsche oorlogen ende geschiedenissen : beginnende van t’iaer 1598 tot 1611 mede vervatende enighe haerder gebueren handelinghe
Gedruckt op Schotlant buyten Danswyck
Emanuel vn Meteren (1535-1612)
€ 400 - € 800
Verkocht € 220
5122 [Geschiedenis, Topografie] Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Utrecht
Amsterdam
Emanuel vn Meteren (1535-1612)
€ 10 - € 20
Verkocht € 20
5123 [Geschiedenis, Topografie] Beschrijving van Zeeland
Amsterdam
Emanuel vn Meteren (1535-1612)
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5124 [Religie] Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
Amsterdam
Emanuel vn Meteren (1535-1612)
€ 15 - € 30
Verkocht € 15
5125 [Numismatiek] Verzeichniß sämmtlicher Denk- und Gelegenheitsmünzen, welche aus der Berliner Medaillen-Münze von G. Loos seit der Gründung dieser Anstalt durch den Hof- Medailleur Daniel Friedrich
Berlin
G. Loos
€ 50 - € 100
Verkocht € 100
5126 [Almanakken] Diverse Almanakken [Totaal 12]
Berlin
G. Loos
€ 40 - € 80
Verkocht € 40
5127 [Religie] Bijbel Alle de Boeken des Ouden Verbonds uitgegeven door J.H. van der Palm
Leyden
J.H. van der Palm
€ 100 - € 200
Verkocht € 70
5128 [Literatuur] 19th century [Totaal 5]
Leyden
J.H. van der Palm
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5129 [Literatuur] Vondel [Totaal 4]
Amsterdam
Joost van den Vondel / Jacob van Lennep
€ 15 - € 30
Verkocht € 15
5130 [Kunst] Les Sièges d’Art
Paris
F. Contet
€ 15 - € 30
Aftersale prijs € 15
5131 [Kunst] Die Renaissance in Belgien und Holland band IV
Leipzig
Franz Ewerbeck
€ 20 - € 40
Aftersale prijs € 20
5132 [Geschiedenis, Topografie] De Uithangteekens [Totaal 4]
Leiden
Jacob van Lennep / Jan ter Gouw
€ 10 - € 20
Verkocht € 20
5133 [Geschiedenis, Topografie] Hilversumsche Oudheden
Arnhem
L.J.F. Janssen
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5134 [Catalogi] Die Futuristen. Umberto Boccioni, Carlo D. Carra, Luigi Russolo, Gino Severini
Berlin
Umberto Boccioni / Carlo D. Carra / Luigi Russolo / Gino Severini
€ 40 - € 80
Verkocht € 40
5135 [Religie] Salomons raad aan de jeugt
Rotterdam
Jacobus Fruytier
€ 30 - € 60
Verkocht € 45
5136 [Religie] Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
Haerlem
Jacobus Fruytier
€ 20 - € 40
Verkocht € 45
5137 [Religie] Een Grondighe Ontdeckinghe ofte duydelijcke ontkoopinghe met een logicale ontkoopinghe over de gantsche openbaringe Iohannis
Amstelredam
Thomas Brichtman / Vincentius Reineri Meusevoet
€ 40 - € 80
Verkocht € 160
5138 [Religie] Bybelsche Keurstoffen
Amsterdam
Abraham Hellenbroek
€ 30 - € 60
Verkocht € 40
5139 [Religie] De Godsdienstig Christen [Totaal 3]
Amsteldam
N.S.V.L. (= Nicolaas Simon van Leeuwaarden)
€ 50 - € 100
Verkocht € 70
5140 [Religie] Geestelicke hert-sterckinge tegen der geloovigen geestelicken strydt ende swackheyt
Groningen
Johannem Martinum
€ 30 - € 60
Verkocht € 55
5141 [Religie] Het Hooglied van Salomo
Amsterdam
Abraham Hellenbroek
€ 30 - € 60
Verkocht € 40
5142 [Religie] De brief van den H. Apostel Paulus aan die van Efeze verklaart en toegepast
Rotterdam
Petrus Dinant
€ 30 - € 60
Verkocht € 40
5143 [Topografie, Geschiedenis] Het Land van Jan Pieterszoon Coen
Hoornh
Dr. W.A. Terwogt
€ 30 - € 60
Verkocht € 30
5144 [Geschiedenis, Topografie] Aloude Hollandsche Histori [Total 2]
’s-Graavenhaage
Gerard van Loon
€ 200 - € 400
Verkocht € 240
5145 [Klassieken] Gradus ad Parnassum sive promtuarium prosodicum
Züllichaviae (= Züllichau)
M. Carolo Henrico Sintenis (= Karl Heinrich Ferdinand Sintenis 1806 - 1867)
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5146 [Literatuur] Franse Klassiekers [Totaal 4]
Paris
Molière / Alfred de Musset / Jean de Lafontaine
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5147 [Literatuur] Frans [Totaal 6]
Paris
Molière / Alfred de Musset / Jean de Lafontaine
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5148 [Klassieken] C. Corn. Taciti Opera ex Recensione Ioh. Augusti Ernesti [Totaal 4]
Lipsiae (= Leipzig)
Cornelius Tacitus / Johann Augustus Ernesti
€ 20 - € 40
Verkocht € 20
5149 [Taal] Volledige Leercursus der Engelsche Taal
Lier
Fr. van Steenweghen
€ 10 - € 20
Aftersale prijs € 10
5150 [Woordenboeken] Johann Gottlob Schneiders Handwörterbuch der Griechischen Sprache [Totaal 2]
Leipzig
Franz Passow
€ 10 - € 20
Verkocht € 10
5151 [Klassieken] P. Terentii afri Comoediae sex cum interpretatione donati et calphurnii et commentario perpetuo
Lipsiae (= Leipzig)
P. Terentii / Arn. Henr. Westerhovius / Godofredus Stallbaum
€ 50 - € 100
Aftersale prijs € 50